Η ενσωμάτωση ενός συστήματος διαχείρισης συγκαταθέσεων παρέχει βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και το φυσικό πρόσωπο που αλληλεπιδρά με Οργανισμούς. Βοηθά στη συλλογή και τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, με τρόπο συμβατό στους κανονισμούς του ΓΚΠΔ.

Μία συγκατάθεση μπορεί να ληφθεί από διαφορετικά κανάλια. Κατά τη διάρκεια μιας αγοράς, μιας καμπάνιας ενημέρωσης, μιας διαφημιστικής δράσης, κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο κτλ. Στόχος της συλλογής δεδομένων είναι η ανάλυσή τους και η προώθηση διαφημίσεων στο φυσικό πρόσωπο. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, η λήψη συγκατάθεσης. Ακόμη και για τα cookies που είναι ενσωματωμένα στους ιστότοπους πρέπει να ληφθεί συγκατάθεση από τον χρήστη.

H ενσωμάτωση συστήματος διαχείρισης συγκαταθέσεων είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου σας.

Γιατί σύστημα διαχείρισης συγκαταθέσεων;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την ενσωμάτωση ενός συστήματος διαχείρισης συγκαταθέσεων. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε πολλούς ιστότοπους υπάρχουν ενσωματωμένα στοιχεία που διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης από τρίτους. Τα συγκεκριμένα λαμβάνουν τα δεδομένα του χρήστη χωρίς τη συγκατάθεσή του. Στη συνέχεια πωλούν τα δεδομένα αυτά σε διάφορες διαφημιστικές εταιρείες. Ένα σύστημα διαχείρισης συγκαταθέσεων αποτρέπει την επεξεργασία και παραβίαση των δεδομένων του χρήστη χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Επιπλέον, κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια μιας καμπάνιας ενημέρωσης, μιας διαφημιστικής δράσης, κ.ά., ζητείται η παροχή συγκατάθεσης από το φυσικό πρόσωπο. Η λήψη της συγκατάθεσης επιτρέπει την αποστολή διαφημίσεων και ενημερώσεων στο χρήστη. Για το λόγο αυτό ένα σύστημα διαχείρισης συγκαταθέσεων συμβάλλει στην ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση και επεξεργασία των συγκαταθέσεων.

Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι πλέον οι κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων εξελίσσονται συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί μία ιδιαίτερη λύση της διαχείρισης των συγκαταθέσεων, αφού είναι διαρκώς συμμορφωμένο με τους εκάστοτε κανονισμούς.

Το σύστημα διαχείρισης συγκαταθέσεων δίνει πολλές επιλογές στο χρήστη κατά την επίσκεψή του στους ιστότοπους. Επιπλέον παρέχει τις ίδιες επιλογές και στο φυσικό πρόσωπο που αλληλεπιδρά με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ζητά την άδειά του, έτσι ώστε να συλλέξει τα δεδομένα του, να τα χρησιμοποιήσει για την αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων καθώς και να τα μοιραστεί για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ.

Από την άλλη πλευρά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει αυτό το αίτημα. Αποτελεί προσωπική επιλογή του κάθε επισκέπτη ενός ιστότοπου, ή κάθε αγοραστή το αν θα μοιραστεί ή όχι τα στοιχεία του, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

Πως λειτουργεί;

Τις περισσότερες φορές ένα σύστημα διαχείρισης συγκαταθέσεων λειτουργεί ως αναδυόμενο παράθυρο σε έναν ιστότοπο. Μόλις κάποιος επισκεφτεί μία ιστοσελίδα, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο θα δίνει στο χρήστη διάφορες επιλογές για την χρήση των cookies.

Πολλοί Οργανισμοί το χρησιμοποιούν για διαφορετικά πράγματα. Κυρίως, για τη δυνατότητα που παρέχει να μπορεί να λαμβάνει άδεια από τον επισκέπτη του ιστοτόπου για αποθήκευση, χρήση ή κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, αλλά και να αποδείξει τη λήψη αυτής.

Επιπρόσθετα, μία συγκατάθεση μπορεί να ληφθεί από διαφορετικά κανάλια. Κατά τη διάρκεια μιας αγοράς από φυσικό κατάστημα, μιας καμπάνιας ενημέρωσης, μιας διαφημιστικής δράσης. Το φυσικό πρόσωπο εκείνη τη στιγμή δίνει τη συγκατάθεσή του, έτσι ώστε τα δεδομένα του να επεξεργαστούν για σκοπούς που έχουν ήδη αναφερθεί.

Σε περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο δε δώσει τη συγκατάθεσή του, τότε πρέπει να διαγραφούν τα δεδομένα του και να μη χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό.

Είστε έτοιμοι να ενσωματώσετε ένα Σύστημα Διαχείρισης Συγκαταθέσεων στον Οργανισμό σας;

Μετάβαση στο περιεχόμενο