Ηλεκτρονικά

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σχεδιασμό, παραγωγή και υποστήριξη παραγωγής ηλεκτρονικών.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Πληροφορική

Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής για τυποποιημένες ή και κατά παραγγελία λύσεις.

Διάστημα

Παραγωγή ηλεκτρονικών καλωδιώσεων, εξειδικευμένος εξοπλισμός, προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Η f society είναι ο συντονιστής του έργου Consent Me με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02902
και τίτλο “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγκαταθέσεων (ConsentMe)”

Ανάλυση Ρίσκου

Παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Κινδύνου και Ασφάλειας, Συμμόρφωσης με GDPR, Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Επιχειρηματική Ευφυΐα

Παροχή υπηρεσιών Υλοποίησης, Συμβουλευτικής, Λύσεις με τη χρήση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Ψηφιακή Ανάπτυξη

Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Ανάπτυξης, όπως Στρατηγική SEO, Στρατηγική και Marketing, κ.ά.

ICT Υπηρεσίες

Παροχή ICT υπηρεσιών, όπως Ιστότοπους και Δίκτυα, Εκπαίδευση, Λύσεις με χρήση ICT, κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο