Ενσωμάτωση συστήματος διαχείρισης συγκαταθέσεων

Η ενσωμάτωση ενός συστήματος διαχείρισης συγκαταθέσεων παρέχει βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και το φυσικό πρόσωπο που αλληλεπιδρά με Οργανισμούς. Βοηθά στη συλλογή και τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, με τρόπο συμβατό στους κανονισμούς του ΓΚΠΔ. Μία συγκατάθεση μπορεί να ληφθεί από διαφορετικά κανάλια. Κατά τη διάρκεια μιας αγοράς, μιας καμπάνιας ενημέρωσης, Read more…

Κύρωση ύψους 11,5 εκ. στην ENI GAS και LUCE

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Ιταλίας επέβαλλε δύο κυρώσεις στην εταιρεία Eni Gas και Luce (Egl). Η συνολική κύρωση ήταν ύψους 11,5 εκ. ευρώ. Αφορούσαν παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης και ανεπιθύμητης επικοινωνίας. Οι κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν καθορίστηκαν με βάση τις παραμέτρους που ορίζονται Read more…

Συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπό τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), βασίζεται σε οδηγίες και προϋποθέσεις.

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016. Είναι γνωστός και ως ΓΚΠΔ και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2018. Η εφαρμογή του έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στα φυσικά πρόσωπα τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από εταιρείες, δημόσιους – ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων(ΓΚΠΔ) - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
(περισσότερα…)
Μετάβαση στο περιεχόμενο